Penzion Žumberk Penzion Žumberk

Doporučujeme Vám navštívit tato místa:

Tvrz Žumberk

 • Gotická tvrz z 15. století, byla v 17. století přestavěna na renesanční zámeček blízký italské venkovské architektuře a v tomto stavu ji můžeme vidět dnes. Postupně byla v rukou různých majitelů a od roku 1618 se stala majetkem novohradského panství. Znovu upravována v 19. stol. a 70. letech 20. století. Dnes je tvrz (zámeček) ve velmi dobrém stavu a nabízí muzejní expozici lidového malovaného nábytku. Znovuobnobven a napuštěn byl i rybník pod ní.
 • ukázat na mapě
 • vzdálenost: 150 m
Tvrz Žumberk Tvrz Žumberk Tvrz Žumberk Tvrz Žumberk Tvrz Žumberk

ZOO Dvorec

 • Zoologická zahrada Dvorec je zahradou, která vystavuje, ale hlavně chová zvířata převážně z Afriky a Asie. Těšit se můžete na levharty, šimpanze, paviány, želvy, bílé tygry, gibona, velblouda dvouhrbého, medvěda hnědého, rysi, tygry ussurijské a mnoho dalších...
 • ukázat na mapě
 • vzdálenost: 13 km
ZOO Dvorec ZOO Dvorec ZOO Dvorec ZOO Dvorec ZOO Dvorec

Cyklostezka Via Verde

 • Česko-rakouská cyklostezka Via Verde vede napříč Novohradskými horami. Cyklotrasa začíná v rakouských lázních Moorbad Harbach, pokračuje přes Šejby do Horní Stropnice a vrací se přes Dobrou Vodu a Hojnou Vodu do Hirschenwiesu a Harbachu. Cyklotrasa má 9 zastávek s informačními tabulemi s českými a německými texty.
 • více informací o trase v informčním materiálu
 • vzdálenost na začátek cyklotrasy: 7 km
Via Verde Via Verde Via Verde Via Verde

Zámek a Hrad Nové Hrady

 • Na Nových Hradech můžete najít nejen hrad ale také zámek. Hrad byl postaven na ostrohu obtékaném říčkou Stropnicí a Novohradským potokem zřejmě v první polovině 13. století. Má za sebou několik přestaveb. Do současné podoby byl přestavěn koncem 18. století, kdy byla zrekonstruována horní část severovýchodní věže, kde byl uložen rodinný archiv rodu Buquoyů a knihovna. Expozice připomíná historii rodu Buquoyů od příchodu zakladatele rodové větve v Čechách Karla Bonaventury Buquoye až po výstavbu nového zámku na předměstí Nových Hradů a založení přírodně krajinářského parku v Tereziině údolí.
  Budovy zámku se nachází vlevo u silnice při vjezdu do města.V současné době na zámku sídlí Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady. Zámek není veřejnosti běžně přístupný. Volně přístupný je ale přilehlý anglický park.
 • ukázat na mapě
 • vzdálenost: 11 km
Hrad Nové Hrady Hrad Nové Hrady Hrad Nové Hrady Zámek Nové Hrady Zámek Nové Hrady

Rozhledna na Kraví hoře

 • Jedná se o ocelovou stavbu s výškou 37 metrů. Z rozhledny jsou dobře viditelné ostaní vrcholy Novohradských hor − na východě Mandlstein, na jihovýchodě Vysoká, na jihu Tischberg a Aichelberg, na západě Kuní hora. Za zvlášť výborné dohlednosti jsou na jihu viditelné i Alpy.
 • ukázat na mapě
 • vzdálenost: 12 km
Rozhledna na Kraví hoře Rozhledna na Kraví hoře

Terčino údolí

 • Terčino údolí leží u Nových hradů. Kdysi to bylo docela obyčejné údolí řeky Stropnice, než tu hrabě Buqoy na přání své manželky Terezie založil v polovině 18. století přírodní park s řadou okrasných stromů a keřů. Místu se na památku hraběnky Buqoyové začalo říkat Terezino či Terčino údolí. Dodnes vás tu přivítají upravené cesty s bíle natřenými dřevěnými můstky a lavičkami, několik romantických staveb. Můžete obdivovat 500 let starý dub, vstupní bránu, opravený empírový lázeňský dům "Václavovy lázně" či mlýn, sloužící jako penzion s výletní restaurací. Od zříceniny Modrého domu vás úzká pěšinka dovede k jednomu z nejhezčích míst v Terčině údolí, umělému vodopádu z roku 1817, napájenému náhonem z říčky Stropnice.
 • ukázat na mapě
 • vzdálenost: 9 km
Terčino údolí Terčino údolí Terčino údolí Terčino údolí Terčino údolí

Žofínský a Hojnovodský prales

 • Přírodní rezervace Žofínský prales je společně s pralesem Hojná voda nejstarší rezervací v pevninské Evropě. Žofínský prales založil roku 1838 hrabě Jiří František August Buquoy. Rozloha této rezervace je 102 ha. Nejstarší stromy jsou až 400 let staré. Prales je od roku 1991 oplocen proti nežádoucímu vlivu jelení zvěře. Z důvodu zajištění nerušeného vývoje pralesního ekosystému je nepřístupný pro veřejnost. Prohlédnout si jej však můžete, ať už pěšky nebo na kole, aspoň z kolem něj vedoucí cyklostezky č. 34 z Žofína k Huťskému rybníku příp. na Stříbrné Hutě.
  Prales Hojná voda má dnes rozlohu 8,56 ha a těsně hraničí s Rakouskem. V současnosti je Hojnovodský prales přístupný, až k němu vede červená turistická značka místního turistického značení z Hojné Vody. Kolem pralesa byla vybudována naučná stezka.
 • ukázat na mapě
 • vzdálenost: 20 km
Žofínský a Hojnovodský prales Žofínský a Hojnovodský prales Žofínský a Hojnovodský prales Žofínský a Hojnovodský prales

Buškův hamr

 • Buškův hamr (tedy kovárna na vodní pohon) se nachází zhruba jeden kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka jižně od Českých Budějovic v podhůří Novohradských a Slepičích hor. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním se tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Buškův hamr je funkční technickou památkou. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. K přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou. Veškeré toto zařízení je za příznivého stavu vody v Klenském potoce možno vidět v provozu.
 • ukázat na mapě
 • vzdálenost: 10 km
Buškův hamr Buškův hamr

Kostel Dobrá Voda

 • V Novohradských horách najdete na jihozápadním svahu dominantu lokality, poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dobré Vodě u Nových Hradů, která je viditelná za jasného počasí až z Budějovicka či Třeboňska. Místní prostředí je vyhledávané pro svůj klid i přírodní scenérie. U kostela najdeme také jedno ze zastavení naučné stezky Paměti Novohradska. U kostela najdeme také jedno ze zastavení naučné stezky Paměti Novohradska.
 • ukázat na mapě
 • vzdálenost: 11 km
Kostel Dobrá Voda Kostel Dobrá Voda

Letní koupaliště Horní Stropnice

 • Nově zrekonstruované koupaliště je 55m dlouhé a 25m široké. Celková kapacita je 300 lidí. Bazén je rozdělen na dvě části plavecká a neplevecká v poměru 65 na 35 ve prospěch plavecké části. Provoz koupaliště je od 1. červena do 30. září. V areálu bazénu se nachází parkoviště pro cca 60 osobních automobilů, restaurace, sociální zařízení, sprchy a camp. Při dobrém počasí bohužel naše kapacita parkovacích míst nestačuje, proto doporučujeme zaparkovat již v centru obce a k bazénu dojít cca 700m pěšky. Vzhledem k již tak nákladnému provozu koupaliště nemůžeme zabezpečit pro celý letní provoz plavčíka. Proto je koupání v areálu bezplatné a také na "Vlastní nebezpečí.
 • ukázat na mapě
 • vzdálenost: 8 km
Letní koupaliště Horní Stropnice Letní koupaliště Horní Stropnice

Naučná stezka Červené Blato

 • Rašeliniště Červené blato na Třeboňsku na jihu Čech patří k nejzajímavějším přírodním rezervacím v České republice. Vrstva rašeliny v něm dosahuje na některých místech hloubky až osmi metrů.Rezervací prochází stejnojmenná naučná stezka. Čtyřkilometrový vycházkový okruh se šesti zastávkami vede bažinou po upravených cestách . Turistická stezka začíná v osadě Jiříkovo Údolí, kam se i vrací. Velmi oblíbená je teráska s výhledem na rašelinné jezírko v půlce trasy.
 • ukázat na mapě
 • vzdálenost: 17 km
Červené Blato Červené Blato Červené Blato

Zlatá Ktiš

 • Romantická vodní nádrž u Žofínského pralesa. Zlatá Ktiš je největší z osmi plavebních klauzur v oblasti Novohradských hor. Založena byla rodem Buquoyu na konci 18. století na říčce Švarcavě (dnes Černá) v nadmořské výšce 766 metrů. Pro plavbu dřeva dokázala zadržet až 100.000 metrů krychlových vody na ploše 5,24 ha.
 • ukázat na mapě
 • vzdálenost: 20 km
Zlatá Ktiš Zlatá ktiš

Kostel Svatá Trojice

 • Patrně nejpůsobivější památkou Trhových Svinů a nejbližšího okolí je poutní kostel Nejsvětější Trojice - necelé dva kilometry jižně od města. Prokazatelně již v 16. století stála v těchto místech kaple, k níž směřovaly kroky desítek poutníků. Z prostředků shromážděných dobrovolnými sbírkami byl v letech 1708-1710 postaven dnešní barokní kostel
 • ukázat na mapě
 • vzdálenost: 7 km
Kostel Svatá Trojice

Dále můžete navštívit:

Huťský rybník

Pohorský rybník

Pohoří na Šumavě

Cetviny

Český Krumlov

Vodní nádrž Lipno